Live
7vaisravana15vaisravana11PSiArc3PSiArc26PSiArc3PSiArc2HonMonO (T)7HonMonO (T)05kaiman31kaiman31vaisravana15vaisravana124TwoNi_4TwoNi_1HonMonO (T)7HonMonO (T)23PSiArc3PSiArc2Tokisada1238Tokisada12302vaisravana15vaisravana12hirekui6hirekui01kaiman31kaiman32Miaha9Miaha0Round 1Ascension to Aiur LEBest of 3SemifinalsBlood Boil LEBest of 3FinalsOdyssey LEBest of 3
vaisravana1
PSiArc
PSiArc
HonMonO (T)
kaiman3
vaisravana1
TwoNi_
HonMonO (T)
PSiArc
Tokisada123
vaisravana1
hirekui
kaiman3
Miaha